لایروبی و طوقه چینی چاه در صادقیه تهران،

♦ حفاری چاه فاضلاب،طوقه چینی و در صادقیه،

♦بازو بسته کردن درب چاه و چاه بازکنی در صادقیه،

♦ تخلیه چاه فاضلاب با تانکر ۶۰۰۰ لیتری درصادقیه،

♦تخلیه چاه با تانکر ۱۲۰۰۰ لیتری در صادقیه،

♦خدمات لایروبی چاه صادقیه تهران توسط مقنی و دستگاه های پیشرفته،

لوله بازکنی صادقیه
لوله بازکنی صادقیه تهران

فنر زنی لوله درصادقیه تهران:

۱- قابلیت حمل و کوچک بودن
۲- امکان استفاده از برق شهری
۳- بازکننده گرفتگی های شدید
۴- داشتن سرفنرهای مختلف
۵- مجهز بودن به فنر بلند برای رفع گرفتگی لوله‌های طولانی
۶- داشتن محفظه جمع کننده فنر
۷- سرعت عمل در لوله بازکنی با فنر.
۸- مناسب برای افراد فنی در زمینه لوله بازکنی.